nederlands  Switch to English  

 

 

 

pass logo

 

 

 

 

 

 


startpagina
Inclusie

protocol
centra
patiënteninformatie
wie is wie
publicaties
links
contact

laatste nieuws

DOWNLOAD DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

AL RUIM 1400 PATIENTEN GEINCLUDEERD!
De PASS blijft groeien: in het weekend van 29 september is alweer de 1.400e patiënt geïncludeerd! Laten we er samen voor zorgen dat we de tweede interimanalyse zo snel mogelijk bereiken.

CENTRUM V/D MAAND:
HET SPAARNE ZIEKENHUIS
Een nieuwe rubriek: het centrum van de maand. Graag zouden we ditmaal het Spaarne Ziekenhuis uit Hoofddorp in het zonnetje willen zetten: met een inclusiegemiddelde van bijna 1 patient per dag (!) timmert het Spaarne Ziekenhuis behoorlijk aan de weg om de prijs van het 'Beste includerende centrum' bij de volgende Investigator's Meeting in de wacht te slepen! Tot slot een waarschuwing voor alle andere centra: Laat dit niet zomaar gebeuren...

ZOMER VOORBIJ:
INCLUSIEAANTAL LOOPT OP
Het einde van de zomerperiode is duidelijk te merken aan de PASS-inclusiestatistiek. Het inclusieaantal is met circa 5 tot 10 inclusies per week toegenomen!
logo AMC

welkom

 

Principal investigators


DR. Paul Nederkoorn
Paul Nederkoorn volgde zijn opleiding tot basisarts aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft 3 jaar als arts-onderzoeker gewerkt in het Julius Centrum voor patiëntgebonden onderzoek, Universiteit van Utrecht, wat geresulteerd heeft in het proefschrift Non-invasive imaging of carotid artery stenosis (2002). In deze periode is hij ook opgeleid tot klinisch epidemioloog. In 2003 startte hij zijn specialisatie neurologie in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, waar hij sinds 2009 deel uitmaakt van de staf. Naast de klinische werkzaamheden doet hij onderzoek naar beeldvorming en behandeling bij beroerte.
DR. Diederik van de BeeK
Diederik van de Beek volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij op het proefschrift Bacterial meningitis in adults (2004). In het Academisch Medisch Centrum Amsterdam specialiseerde hij zich, waarna hij een jaar als neuroloog in de Mayo Clinics te Rochester, Minnesota (Verenigde Staten) werkte. Sindsdien is hij werkzaam in het AMC waar hij onder andere coördinator is van de Dutch Bacterial Meningitis Study II en van dierexperimenteel onderzoek naar nieuwe behandelingen voor bacteriële meningitis.

PhD STUDENTs


DRS. Willeke F. Westendorp,
Willeke Westendorp studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij een jaar als arts-assistent Neurologie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam gewerkt. Sinds 2010 is zij werkzaam in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Hier werkt zij als PhD-student aan de Preventive Antibiotics in Stroke Study. Inmiddels is ze tevens aan de opleiding tot neuroloog begonnen.
DRS. Jan-Dirk Vermeij
Jan-Dirk Vermeij volgde zijn opleiding tot basisarts aan de Universiteit Maastricht. Als student-assistent heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met onderzoek naar de ziekte van Parkinson en naar de effecten van diepe hersenstimulatie bij deze aandoening, bij depressie en bij de ziekte van Huntington. Sinds augustus 2010 werkt Jan-Dirk in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam als PhD-student aan de Preventive Antibiotics in Stroke Study. Inmiddels is hij daarnaast ook aan de opleiding tot neuroloog begonnen.

TRIAL MANAGER


DRS. Imke J. Hooijenga
Imke Hooijenga volgde de opleiding tot verpleegkundige aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Daarna werkte zij een jaar in een gespecialiseerde kliniek voor neurologische en neurochirurgische revalidatie, de Aatalkliniek te Wünnenberg (Duitsland). Vanaf 1999 was zij werkzaam bij GGZ in Geest in Amsterdam als verpleegkundige en preventiemedewerker. Daarnaast haalde zij in 2008 haar doctoraal van de studie Friese taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 werkt zij als trial manager van de PASS in het AMC.

TRIAL NURSE

 

 

Annemiek g. de jong
Annemiek de Jong studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Na haar diplomering werkte zij enige tijd in het Emma Kinderziekenhuis (AMC) en vervolgens een jaar in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal op Aruba. In 2004 is zij gaan werken in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam op de afdeling maag-, darm- en leverchirurgie, waar ze na drie jaar seniorverpleegkundige werd. Sinds juni 2011 werkt zij als onderzoeksverpleegkundige voor de PASS.


 

Prof. dr. G.J. Hankey
Neuroloog en hoofd van de ‘Stroke Unit’, afdeling Neurologie, Royal Perth Hospital, Australië

Prof. dr. A. Algra
Professor klinische epidemiologie, afdeling Neurologie en Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum, Utrecht

Prof. dr. M.J.M. BonteN
Arts-microbioloog, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum, Utrecht


 

Prof. dr. R.J. de Haan
Klinisch epidemioloog, afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Dr. M.G.W. Dijkgraaf
Klinisch epidemioloog, afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. J.M. Prins
Internist-infectioloog, afdeling Infectieziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Dr. L. Spanjaard
Arts-microbioloog, afdeling Medische Microbiologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. T. van de Poll
Internist-infectioloog, Centrum voor Infectie en Immuniteit Amsterdam (CINIMA), Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

prof. D.W.J. Dippel
Neuroloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Drs. F.H. Vermeij
Neuroloog, Sint Fransiscus Gasthuis, Rotterdam